Porady

2011-05-17 12:37:18 Ocena podłoża – dobór technologii
Przed wykonaniem posadzki żywicznej należy dokonać oceny stanu podłoża betonowego. Standardowym podłożem jest dojrzały (ok 28dni) beton klasy min. B25 zatarty na ostro. ...

Autoryzacja SILIKAL

Autoryzacja SILIKAL na metakrylowe posadzki szybkoutwardzalne.

Copyright © CHEMBUD