Polyurethane floors - Chembud

Polyurethane floors

Polyurethane floors due to their properties are mainly used in objects requiring protection against water and UV radiation.

High flexibility and at the same time good mechanical resistance means that polyurethane floors are perfect in wet production rooms, on intermediate storeys and roof parking lotsThey are also used on cracked, damaged concrete floors and leaking ceilings. Like epoxy floors, they are also used as modern, aesthetic finishing coatings. They can be stained in any color from the RAL palette. Also available as a matte finish version.

Main applications:

  • parking lots
  • wet production rooms
  • food industry – dairies, meat plants


Do you have questions?
Please contact us by using below form


Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych,  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma CHEMBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Dzieci Warszawy 49, NIP 5223104058  REGON 368609351.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

– kontaktu w sprawie realizacji powierzonych nam zamówień /usług;

– wystawiania dokumentów do rozliczeń finansowych;

– prowadzenia korespondencji listowej i/lub mailowej oraz rozmów telefonicznych z Państwem.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania/zmiany oraz do trwałego usunięcia.